Kontrast
Przedszkole nr 163
Menu
Strona głowna  /  RODO
RODO

Podstawowe informacje dotyczące ochrony bezpieczeństwa danych w naszej placówce  (zgodnie z  RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku) :

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 163 w Warszawie reprezentowane przez dyrektora, panią Katarzynę Aleksandrowicz.

 

Inspektorem ochrony danych osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce jest Piotr Paczkowski. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl.

 

Informujemy, że:

 1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy pracownicy przedszkola adekwatnie do zakresu obowiązków.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań przedszkola i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).
 5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku danych, na które została wyrażona zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie przedszkola.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.
 9. Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko, jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to w szczególności dostawcy systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-14