Kontrast
Przedszkole nr 163
Menu
Strona głowna  /  Raport z ewaluacji
Raport z ewaluacji

Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy przedszkoli i szkół oraz funkcjonowania systemu edukacyjnego. Projekt wdrażany jest dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, realizują go: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Era Ewaluacji.

Ministerstwo zdefiniowało 17 wymagań (obecnie 12 wymagań) wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana  placówka może spełnić na poziomie od A do E.

 

Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl. Dzięki temu każdy rodzic może dokładnie się zapoznać ze specyfiką działania przedszkola. Raport z badania i oceny działalności Przedszkola nr 163 odczytają Państwo tutaj:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000617301148.pdf


Ostatnia aktualizacja: 2015-08-31